Dịch vụ hỗ trợ xử lý- phân tích số liêu, tổng hợp- báo cáo

SESOMR  là nhóm nghiên cứu thị trường- nghiên cứu xã hội chuyên nghiệp- một thành viên của SESO

Chúng tôi cung cấp từng phần hoặc trọn gói cho một cuộc nghiên cứu.
Chúng tôi sở hữu một đội ngũ phân tích- cộng tác viên chuyên nghiệp- giàu kinh nghiệm trong việc xử lý, phân tích số liệu thuộc các dự án nghiên cứu thị trường, nghiên cứu xã hội với quy mô từ nhỏ đến lớn.Chúng tôi cung cấp và đảm bảo các gói xử lý số liệu cho các dự án; hỗ trợ các dự án cá nhân: thu thập số liệu, phân tích- báo cáo, đề xuất giải pháp, hỗ trợ hoàn thiện báo cáo- luận văn, đào tạo phân tích số liệu cho những tổ chức- cá nhân có nhu cầu.

Website của nhóm nghiên cứu: http://vn.antsmrg.com/
Website của bộ phận xử lý số liệu: http://xulysolieu.lestaup.com/

Dịch vụ hỗ trợ xử lý- phân tích dữ liệu, tư vấn hoàn thiện báo cáo

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi giúp các bạn định hướng, thiết kế nghiên cứu, xây dựng bảng hỏi

Chúng tôi hỗ trợ dịch vụ thu thập số liệu

Dựa trên các số liệu đó, chúng tôi xử lý, phân tích và đưa ra những kết luận trung thực khách quan. Trên cơ sở đó, các bạn hoàn toàn có thể một luận văn trung thực, đảm bảo chất lượng và giàu giá trị nghiên cứu.

Nhóm chúng tôi sử dụng các phần mềm thông kê như SPSS, EVIEWS, STATA, R, AMOS theo tư vấn và  yêu cầu.

Với uy tín và năng lực của mình, chúng tôi tin tưởng rằng hợp tác với chúng tôi là cơ hội tốt nhất để các bạn hiểu năng lực của chúng tôi.

Trân trọng!
Previous Post
Next Post

post written by: